Zákazník odmítá převzít zboží zaslané na dobírku

Připravili jsme doporučený právní postup pro provozovatele e-shopů, kterým se stává, že si zákazník objedná zboží na dobírku a poté si ho nepřevezme.

Jak lze toto řešit? Lze nějak donutit zákazníka, aby si zboží převzal, či aby alespoň uhradil náklady na poštovné?

Zákazník je povinen objednané zboží převzít

Dle § 2159 nového občanského zákoníku má kupující povinnost převzít zboží při dodání. Kupní smouva při nákupu v e-shopu vzniká obecně doručením potvrzené objednávky zákazníkovi (pokud není jinak stanoveno ve všeobecných obchodních podmínkách e-shopu). Případná argumentace zákazníka, že zboží nemusí převzít, protože žádná smlouva nezvnikla, je samozřejmě mylná. Zákazník je povinen zboží převzít. Odstoupit od smlouvy může až ve chvíli, kdy zboží převzal.

zásilka

 

Úplata za uskladnění

Paragraf 2159 nového občanského zákoníku opravňuje provozovatele e-shopů požadovat po zákazníkovi, který nepřevzal objednané zboží, úplatu za uskladnění. V obchodních podmínkách doporučujeme stanovit konkrétní výši této úplaty za uskladnění, protože zákon hovoří v obecném pojmu “výše obvyklá”.

Úhrada poštovného

Pokud si zákazník nepřevzal objednané zboží, porušil tak uzavřenou smlouvu a vy máte právo na základě § 2913 nového občanského zákoníku žádat úhradu poštovného a případně dalších manipulačních poplatků.

Soudně vymahatelné plnění

Úplata za usklanění i úhrada poštovného jsou plnění, která jsou soudně vymahatelná. Provozovatele e-shopů upozorňujeme, že smluvní pokuty pro spotřebitele jsou v obchodních podmínkách nepřípustné.

Pravni poradenství PravoProPodnikatele

Článek dodala advokátní kancelář provozující portál PravoProPodnikatele.cz – online právní služby pro internetové podnikatele.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *