Připojení ke vzdálené ploše

Přehled možností a postupů, jak se na dálku připojit k jinému počítači.

SSH

SSH je nástupcem dnes již pouze minoritně používaného Telnetu. Jeho použití je široké napříč operačními systémy i programy pro jeho využití, aplikací které můžeme použít je široké spektrum a výběr který předkládáme v závěru není zdaleka jejich konečným seznamem. SSH umožňuje bezpečné spojení mezi mezi dvěma navzájem komunikujícími zařízeními (tedy zpravidla počítači). Toto  spojení je je využito k přístupu k příkazovému řádku, práci se soubory, případně jakémukoliv jiné manipulaci s daty. Oba subjekty navzájem spolu propojené jsou si v podstatě rovnocenné, nejde tu tedy o vztah typu klient-server, ale spíše klient-ssh démon.

Progamy umožňující propojení přes SSH:

  • Putty
  • WinSCP
  • OpenSSH – funguje přes příkaz ssh na linuxových a bsd systémech

Virtuální desktopy

Zatímco přes SSH je potřeba posílat příkazy přes terminál v textové podobě, tato řešení již umožňují pohodlnější práci ve formě ovládání myši a přímého zobrazení pracovní plochy vzdáleného počítače. Mezi připojeným a připojujícím se počítačem je zpravidla uspořádání klient-server, kde serverem je počítač, kde běží originální plocha, k níž se snažíme připojit, a klientem počítač, z něhož chceme na dálku ovládat server.

Tento software je již obsažen ve Windows Vista a Windows 7, pro Win XP se dá zdarma stáhnout zde, pro Linux pak existuje obdoba v programu XRDP.

VPN

VPN je zkratkou anglického Virtual Private Network, a jedná se o řešení pro střední a velké firmy. Protokol je podporován všemi moderními operačními systémy, sítě vytvořené s jeho pomocí  typicky vytvářejí mezi počítači připojenými na internet, které jsou na různých lokacích. Propojit lze takto na dálku třeba notebook zapojený přes wifi k internetu kdekoliv na světě do firemního intranetu. K propojení se dá využít zdarma dostupného programu OpenVPN.

VNC

Jedná se o systém pro grafické sdílení ploch. Dvě plochy mohou být k sobě jak ve vztahu čistě čtecím a zobrazovacím, kdy na připojené ploše nemůžeme nic editovat a jen čistě prohlížet co se na ní děje, a nebo klasicky v režimu se všemi právy, které z přístupu ke vzdálené ploše vyplývají. Pro Windows existuje například program RealVNC, pro Linux pak TightVNC (u druhého zmíněného je k dispozici javový klient určený právě čistě k read-only režimu).

Rate this post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *