excel email

Dobrý den. Potřeboval bych donutit Excel, aby poslat oznámení přes MS Outlook na určitou adresu potom, co do určité buňky vyplním určitý text (např. jméno kolegy, kterému pak mail odejde). Našel jsem toto, kde se odešle mail, pokud v dané buňce bude číselná hodnota vyšší než 200, ale potřeboval bych to upravit, aby to reagovalo na ten konkrétní text (např. Novotny). Pomůže někdo? Děkuji.
Dim xRg As Range
‚Update by Extendoffice 2018/3/7
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
On Error Resume Next
If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
Set xRg = Intersect(Range(„D7“), Target)
If xRg Is Nothing Then Exit Sub
If IsNumeric(Target.Value) And Target.Value > 200 Then
Call Mail_small_Text_Outlook
End If
End Sub
Sub Mail_small_Text_Outlook()
Dim xOutApp As Object
Dim xOutMail As Object
Dim xMailBody As String
Set xOutApp = CreateObject(„Outlook.Application“)
Set xOutMail = xOutApp.CreateItem(0)
xMailBody = „Hi there“ & vbNewLine & vbNewLine & _
„This is line 1“ & vbNewLine & _
„This is line 2“
On Error Resume Next
With xOutMail
.To = „Email Address“
.CC = „“
.BCC = „“
.Subject = „send by cell value test“
.Body = xMailBody
.Display ‚or use .Send
End With
On Error GoTo 0
Set xOutMail = Nothing
Set xOutApp = Nothing
End Sub

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *