Nejčastější prohřešky e-shopů a pokuty od České obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce (ČOI) provádí pravidelné kontroly e-shopů, které prodávají výrobky či služby na území České republiky. Inspektoři se nejčastěji zaměřují na porušování zákona o ochraně spotřebitele. V tomto článku se zaměříme na to, co patří mezi ty nejčastější chyby provozovatelů e-shopů, za které dostávají pokuty od ČOI.

Nekalosoutěžní obchodní praktiky

Použití nekalosoutěžních obchodních praktik patří dlouhodobě mezi nejčastější porušení ze strany provozovatelů internetových obchodů.

Mezi nekalosoutěžní obchodní praktiky patří:

  • neposkytnutí zákonem stanovených informací,
  • poskytnutí neúplných či jinak zavádějících údajů (např. o prodávajícím, o podmínkách uzavření smlouvy, o uplatnění práv z této smlouvy),
  • neposkytnutí spotřebiteli požadovaných formulářů.

Informace o možnostech a provedení reklamace

Mezi časté porušení ze strany provozovatelů e-shopů patří neposkytnutí spotřebiteli řádných informací o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění. Jedná se o oblast reklamace, která je velmi podrobně upravena právě v zákoně o ochraně spotřebitele. Pokud jsou vašimi zákazníci spotřebitelé (tedy provozujete internetový obchod s maloobchodním modelem prodeje), pak věnujte patřičnou pozornost úpravě reklamace ve svých obchodních podmínkách.

V této souvislosti chceme upozornit na skutečnost, že mít zpracované obchodní podmínky v souladu se zákonem je jedna věc a druhá věc je reklamace vyřizovat v souladu se zákonem a vašimi obchodními podmínkami. Řada provozovatelů při vyřizování reklamace nedodržuje formální náležitosti stanovené zákonem (může se např. jednat o zaslání dokumentace o vyřízení reklamace).

Porušení informačních povinností o výrobku včetně ceny

Pokud prodáváte zboží přes internet, je nutné spotřebitele seznámit s vlastnostmi výrobku. Jako provozovatel e-shopu máte jinými slovy povinnost řádně informovat o výrobku, co se týče jeho vlastností a použitelnosti. Spotřebitel musí být rovněž seznámem s cenou výrobku, a to včetně všech daní a poplatků. Častou chybou provozovatelů e-shopů je absence informace, zda cena obsahuje DPH či nikoli.

Pravomoc České obchodní inspekce a pokuty pro e-shopy

Inspektoři České obchodní inspekce mají pravomoc udělit za porušení zákonů sankci kontrolovaným subjektům až do výše 50 milionů korun. Za méně závažná porušení může být uložena subjektu bloková pokuta do výše 5 tisíc korun.

V poslední vydané tiskové zprávě České obchodní inspekce za období kontrol 2.čtvrtletí roku 2015 se hovoří o celkem 279 provedených kontrolách, ze kterých bylo zjištěno porušení obecně právních předpisů ve 86,7% případech. Tedy pouze 13% kontrolovaných e-shopů prošlo kontrolou bez zjištění porušení zákona.

V souhrnné zprávě za celý rok 2014 se jednalo o 78% kontrolovaných e-shopů, které porušovaly právní předpisy. Veškeré oficiální tiskové zprávy z provedených kontrol najdete na stránkách České obchodní inspekce.

Provozovatelům internetových obchodů a dalším provozovatelům internetových stránek, které mají nastavený obchodní monetarizační model (např. inzertní protály, placené online kurzy, slevové portály, online aukce, aj.) doporučujeme, aby věnovali patřičnou pozornost na zpracování obchodních podmínek. Obchodní podmínky jsou povinnou součástí prodejního webu a jejich obsah je výrazně regulovaný právními předpisy. Vhodně sepsané obchodní podmínky by měly být základem pro každého online podnikatele, který prodává zboží nebo služby na internetu.

Přiložena infografika z kontroly České obchodní inspekce za 2. čtvrtletí 2015.

infografika

Pravni poradenství PravoProPodnikatele

Článek dodala advokátní kancelář provozující portál PravoProPodnikatele.cz – online právní služby pro internetové podnikatele.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *