Jak udělat graf ve Wordu

Jak udělat graf ve Wordu

Potřebujete vytvořit graf ve Wordu a nevíte jak na to? Ukážeme si přesný a srozumitelný postup, jak si vypracovat graf ve Wordu. Není na tom nic záludného, hravě to zvládne každý. Tak pojďme na to!

Jak udělat graf

Graf lze snadno vytvořit i v Excelu, který je k takovým grafickým znázorněním a tabulkám přímo určen. Proto jsme si pro vás také připravili článek Jak udělat graf v Excelu. Podívejte se na něj.

Můžete se však dostat do situace, kdy budete potřebovat vytvořit graf do dokumentu Word, například pokud píšete závěrečnou zprávu, diplomovou práci a další práce, které vyžadují své umístění ve Wordu. V tom případě se nabízí dvě možnosti. Jednou z nich je zkopírovat graf, který jste vytvořili v Excelu a pouze jej do Wordu vložit, nebo si ve Wordu snadno vytvořit graf nový. To si vysvětlíme v tomto článku.

Co je to Microsoft Office Word

Microsoft Office Word je textový editor vytvořený společností Microsoft. Najdete ho v kancelářském balíčku Microsoft Office, který obsahuje například Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Access či Microsoft Outlook a další.

Program Word prodělal od doby svého vzniku roku 1983 mnoho změn. Původně to byl totiž pouze textový procesor, který dokázal jenom měnit kurzívu a ztučnit písmo. Dnešní Microsoft Word však známe jinak. Do dokumentu může uživatel vkládat tabulky, grafy, obrázky a v Kreslení dokonce vytvářet jednoduché grafické návrhy.

Microsoft Word si získal zalíbení u uživatelů po celém světě a přípona .doc je určitým standardem, bez kterého si většina z nás již nedokáže představit kancelářskou práci.

Jak udělat graf

Grafy a Microsoft Office Word

Pojďme si nejprve vysvětlit, jakou funkci zaujímají grafy v Microsoft Office Word. Tento textový editor totiž není určen primárně k tvorbě tabulek a grafů, ale lze jej k tomu použít. Ke kvalitní tvorbě grafu slouží především MS Office Excel, který vám nabízí mnoho zajímavých a užitečných funkcí. Proto se nabízí také možnost vytvořit graf v Excelu a zkopírovat jej do MS Word.

Word sám o sobě nabízí zjednodušenou verzi pro tvorbu grafů. Základní data grafu zadáváme do tzv. Datového listu, který nalezneme v záložce Vložit – Obrázek – Graf. Poté se nám zobrazí datový list. Do toho vyplníme popisky os a datových polí. Všechny tyto informace se přenášejí do výsledného grafu, který je však do dokumentu vložen jako obrázek. V nástrojích ale můžeme také vybrat typ grafu a měnit další parametry nastavení.

Pokud tedy potřebujete obyčejný graf k zobrazení dat, stačí vám jej jednoduše vytvořit ve Wordu.

Co potřebujeme k tvorbě grafu ve Wordu

  • Program Microsoft Office Word, který je součástí balíčku Microsoft Office
  • Notebook, počítač nebo tablet, na kterém program otevřeme
  • Data či analýzu dat, ze které budete graf vytvářet
  • Základní znalost MS Word

Postup vytvoření grafu ve Wordu

Pojďme se pustit do tvorby samotného grafu v Microsoft Word. Nejprve si otevřete program Word a klikněte na ikonku Vložení a následně Graf. Otevře se vám nabídka s výběrem mnoha druhů a názvů grafů.

Jak udělat graf

Vyberte si graf, který vám bude vyhovovat, a potvrďte kliknutím na OK. My zvolili hned první, Graf sloupcový. Nyní se vám obrazovka rozdělí na dvě části.

Jak udělat graf V levé části vidíte, jak vypadá samotný Graf. V pravé části se vám otevřela Excelovská tabulka, do které budete do sloupců a řádků zadávat data, z nichž se vytvoří graf.

My jsme postupně změnili data v řádcích i sloupcích. V našem grafu sledujeme počet zákazníků ( – svislá osa) u jednotlivých firem (Firma A, B, C) – legenda, za pololetí (leden – červen) – vodorovná osa. Na grafu můžete vidět promítnutí dat.

Jak udělat graf

Pokud jste do tabulky vyplnili všechna data, můžete ji kliknutím na křížek zavřít. Tabulka je zaznamenaná v dokumentu a kdykoliv je možné ji otevřít kliknutím na záložku Návrh a Upravit data.

Nyní máte před sebou pouze textový dokument s grafem.

Teď můžete začít upravovat samotný vzhled grafu a přizpůsobit si jej svým potřebám. K tomu slouží záložka Nástroje grafu, kterou si zobrazíte kliknutím do prostoru grafu. Rozsvítí se vám zelená “ikonka” v horním panelu s názvem Nástroje grafu. Pod tou můžete najít další záložky Návrh, Rozložení a Formát, přičemž tyto tři záložky vám postačí k práci s grafem.

Jak udělat graf

Nejprve se podíváme, co nám nabízí záložka Návrh grafu.

Pomocí ikonky Změnit typ grafu můžete změnit vzhled grafu. Může se stát, že přidáním dat do grafu se váš stávající graf stane nepřehledným, proto můžete pomocí této ikonky snadno změnit vzhled grafu a vybrat si takový, který vám bude vyhovovat. Vždy záleží na tom, k čemu chcete graf použít.

My vyzkoušeli graf prostorový sloupcový.

Jak udělat graf

Dále můžete v záložce Návrh měnit Styly grafů (v pravé části) či Rozložení grafů, kde lze zvolit polohu legendy, názvu grafu i další uspořádání.

Nyní se podíváme na kartu Rozložení. Zde lze měnit Název grafu (varianta bez názvu, překryvný název grafu nebo nad grafem). V tomto případě je ideální varianta Název nad grafem, kterou jsme zvolili i my.

Jak udělat graf

Název lze samozřejmě také snadno upravovat přímo v samotném poli názvu (v rámečku, do kterého musíte kliknout).

Dále lze měnit názvy vodorovné a svislé osy. Opět kliknete na záložku Názvy os a vyberete, jakou osu chcete změnit. Názvy mohou být svislé, vodorovné, otočné nebo můžete osu ponechat bez názvu.

Jak udělat graf V našem grafu jsme přidali jak název vodorovné osy (měsíce), tak i název svislé osy (počet zákazníků), kde jsme zvolili Otočný název.

Stejně tak můžete v grafu pracovat s legendou, kterou lze umístit vpravo, nahoře, vlevo či dole. Tlačítko pro legendu naleznete hned vedle tlačítek pro názvy os.

Další skvělou funkcí jsou Popisky dat. Ty vám umožňují zobrazit si jednotlivá data přímo nad sloupci, pod sloupci či rovnou v nich. Nemusíte tak v grafu jednotlivá data složitě hledat.

Podíváme se ještě podrobněji na kartu Formát. V té lze upravovat styly tvaru, výplň obrazce, obrysy a efekty. Styly tvaru představují ohraničení grafu. Zde lze tedy měnit barvu ohraničení grafu. Funkce Výplň obrazce, jak už název napovídá, umožňuje změnit barvu výplně. Obrys obrazce naopak nabízí změnit barvu obrysu jednotlivých sloupců. A nejen to, u jednotlivých prvků je možné měnit například i tloušťku čáry, typ čáry nebo texturu. Vždy nejprve označte daný objekt, u kterého chcete změny provést, a poté klikněte na vybranou funkci.

Jak udělat graf

V našem grafu jsme změnili Styly obrazců a zvolili červenou barvu. Také jsme změnili výplň obrazce u firmy B na fialovou.

Jak vložit graf z Excelu do Wordu?

Máte-li již připravený graf v Excelu a pouze jej chcete vložit do Wordu, postupujte následovně:

Data v Excelu zkopírujte. Vyberte zvolený obsah kliknutím a následným tažením. Poté stiskněte klávesy Ctrl + C. Chcete-li vybrat všechna data, stiskněte Ctrl + A a pak Ctrl + C. V systému Mac stiskněte Command + C. Takto lze kopírovat nejen grafy, ale i ostatní data.

Jak graf vložit do Wordu?

V programu Microsoft Word pak jednoduše klikněte na místo, kam chcete data vložit a stiskněte Ctrl + V. Graf se vloží do vámi vybraného místa. V Macu stiskněte Command + V.

Závěr

Připravili jsme vám srozumitelný a základní návod, jak postupovat při tvorbě grafu ve Wordu. Sami jste mohli vidět, že i tento program nabízí nespočet možností. Ačkoliv není k vytváření grafů přímo určen, disponuje takovými funkcemi, které nám naprosto stačí k vytvoření pěkného a zajímavého grafu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *