Ochrana před neviditelným nepřítelem: Základy penetračního testování 

Ochrana před neviditelným nepřítelem: Základy penetračního testování 

Máte přehled o tom, jakým způsobem může vaše organizace zjistit, zda je odolná vůči hrozbám kyberprostoru? Pokud ne, měli byste se seznámit s penetračním testováním. V následujícím článku se snámi můžete ponořit do světa penetračních testů – prozradíme vám jejich význam a uvedeme si různé techniky, které se při nich používají. 

Co je to penetrační testování?

Penetrační testování je zacílené na identifikaci a řešení bezpečnostních zranitelností, které mohou být přítomné ve stávajících informačních systémech, aplikacích, sítích, nebo dokonce ve fyzických zabezpečeních. Penetrační testy, často nazývané jako „pentesty“, provádějí vyškolení a kvalifikovaní experti, kteří aplikují soubor metod a nástrojů k simulaci útoků, které by mohli použít skuteční hackeři.

Další klíčovou složkou penetračního testování je identifikace hrozeb. Experti na penetrační testování mohou poukázat na možné scénáře útoků a způsoby, jakými by útočníci mohli využít detekované zranitelnosti k získání neoprávněného přístupu nebo k poškození systémů.

Typy penetračních testů

Penetrační test lze kategorizovat ze dvou různých úhlů pohledu.

  1. Externí penetrační testy

Zaměřují se na zkoumání bezpečnosti infrastruktury a systémů organizace z pohledu externího útočníka. To zahrnuje testování veřejně přístupných systémů, jako jsou webové, e-mailové a DNS servery a další síťová zařízení. Klíčovým cílem je identifikovat možné slabiny, které by mohli zneužít útočníci z vnějšího prostředí.

  1. Interní penetrační testy

Jejich cílem je ověřit odolnost firemní sítě z vnitřní strany, což simuluje scénář, kdy by útočník získal přístup do interní sítě. To zahrnuje testování zabezpečení serverů, databází, interních aplikací a dalších systémů přístupných z interní sítě.

Penetrační testy webových aplikací

Tento typ testu může být součástí jak externího, tak interního testování, v závislosti na tom, zda už útočník skal nějaký druh přístupu do interního prostředí organizace, nebo ne. Experti na penetrační testování v tomto kontextu vyhodnocují, jak dobře jsou webové aplikace chráněné proti různým typům útoků, jako jsou SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS) nebo Cross-Site Request Forgery (CSRF).

Techniky, které můžou být součástí penetračního testování

V rámci pentestů může být do scénářů testování zahrnuto provedení řady útoků metodou sociálního inženýrství, aby se ověřila odolnost zaměstnanců organizace a její schopnost na takové hrozby reagovat. Zde jsou některé z nich:

  1. Spamming: Ačkoliv tato technika nemusí být přímo spojená se sociálním inženýrstvím, může být v rámci penetračního testování použitá k ověření, zda jsou e-mailové systémy, sociální sítě nebo jiná komunikační média chráněná před nevyžádanou aktivitou.
  2. Phishing: Ačkoliv pentesty mohou zahrnovat phishingové kampaně s cílem ověřit, jak dobře jsou zaměstnanci vyškolení k rozpoznání podvodných zpráv a jak reagují na potenciální phishingové útoky, v praxi testeři často využívají phishing primárně jako nástroj k získání přístupu do vnitřních systémů organizac Odpovědi a reakce zaměstnanců na tyto útoky mohou poskytnout užitečné vedlejší informace o úrovni jejich povědomí o bezpečnosti, ale hlavním cílem je často proniknutí do systémů.
  3. Vishing (Voice Phishing): Podobně vishing ověřuje schopnost zaměstnanců rozpoznat podvodné telefonní hovory, které se snaží získat citlivé I když je toto hodnocení důležité, v mnoha případech je hlavním účelem vishingu v rámci penetračního testování získání přístupových údajů nebo jiných informací, které umožní testerům přístup do cílených systémů.
  4. Spear Phishing: Spear phishing je sofistikovanější forma phishingu, kde jsou útoky cílenější. Penetrační testy mohou simulovat spear phishingové útoky, které jsou pečlivě cílené na konkrétní osobu.

Investice do bezpečnosti

Penetrační testování je tedy nejen proaktivním přístupem k posílení kybernetické bezpečnosti, ale také způsobem, jak mohou organizace zlepšit své reakce na bezpečnostní incidenty a tím minimalizovat dopady potenciálních útoků. Díky tomu, že řeší bezpečnostní zranitelnosti dříve, než je mohou zneužít potenciální útočníci, organizace nejenže šetří finanční zdroje, ale také chrání svou reputaci a udržují důvěru svých zákazníků a partnerů.

Zdroj foto: Funtap / Shutterstock.com

Rate this post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *