Základní typy zálohování dat   

Základní typy zálohování dat   

Zálohování je zásadním aspektem správy informačních systémů, který zajišťuje, že data budou bezpečná a dostupná i v případě neočekávaných událostí. Vtomto článku poskytujeme podrobný přehled o různých metodách zálohování. Každý typ má své specifické výhody a omezení, které jsou zde detailně rozebrané, abyste mohli lépe pochopit, jak tyto metody můžou chránit vaše cenná data. 

Úvod do zálohování dat 

Zálohování dat je nezbytnou praxí, která zajišťuje bezpečnost a dostupnost důležitých dat. Tento proces spočívá ve vytváření kopie dat na různá média nebo lokace, aby byla data snadno obnovitelná v případě jejich ztráty či poškození. Pro tento účel existují různé metody a nástroje, které odpovídají různým potřebám a scénářům. Mezi základní typy zálohování dat patří: 

 • Úplná záloha 
 • Inkrementální záloha 
 • Diferenciální záloha 
 • Zrcadlová záloha 
 • Průběžná záloha 
 1. Úplná záloha (full backup) 

Kompletní záloha zahrnuje kopírování všech dat na úložné zařízení. Tato metoda zajišťuje úplnou kopii všech dat, ale vyžaduje významný úložný prostor a čas. Hlavní výhodou úplného zálohování dat je přímočarý proces obnovy, protože všechna potřebná data jsou obsažená v jedné sadě záloh. Velkými nevýhodami jsou však požadavky na rozsáhlé úložiště a delší doba zálohování. 

Jednou z možností pro uložení úplných záloh je zálohování dat na externí disk, což je mezi uživateli populární zejména kvůli snadné manipulaci a přenositelnosti. 

 • Inkrementální záloha (incremental backup) 

Inkrementální zálohy ukládají pouze data, která se změnila od poslední zálohy, ať už šlo o kompletní, nebo další inkrementální zálohu. Tato metoda je efektivní z hlediska využití úložného prostoru, jelikož nevyžaduje kopírování všech dat při každém zálohování. Pro správu inkrementálních záloh se často využívá speciální program na zálohování dat, který automatizuje proces a zajišťuje konzistenci dat

Inkrementální zálohy jsou rychlejší a mohou být prováděné častěji. Obnova ale může být časově náročná, protože vyžaduje všechny inkrementální zálohy od poslední kompletní zálohy. Jedním z problémů inkrementálních záloh je, že pokud je jakákoli sada záloh poškozená nebo chybí, může to ovlivnit obnovu následujících datových sad​​​​. 

 • Diferenciální záloha (differential backup) 

Diferenciální zálohy ukládají data, která se změnila od poslední kompletní zálohy. Tato metoda je kompromisem mezi kompletní a inkrementální zálohou. Vyžaduje více úložného prostoru než inkrementální zálohy, ale méně než kompletní zálohy. Proces obnovy je rychlejší než u inkrementálních záloh, protože pro obnovu dat stačí pouze poslední kompletní záloha a nejnovější diferenciální záloha.  

Obnovení dat z diferenciálního zálohování ale trvá déle než u inkrementální kvůli většímu množství přenášených dat​​​​. Diferenciální záloha je často využívaná pro zálohování dat PC, jelikož poskytuje dobrý kompromis mezi úložným prostorem a rychlostí obnovy

 • Zrcadlová záloha (mirror backup) 

Zrcadlová záloha je podobná úplné záloze. Vytváří přesnou kopii zdrojových dat, což umožňuje rychlou obnovu dat a snadný přístup k jednotlivým souborům. Hlavní nevýhodou je významný požadavek na úložný prostor, což může vést ke zvýšeným nákladům a potřebě údržby. 

Stejně jako u jiných záloh, tak i při využití těch zrcadlových v cloudovém prostředí se jedná o zálohování dat na internetu, což umožňuje uživatelům přístup k datům odkudkoli a kdykoli

 • Průběžná záloha (real-time backup) 

Tato metoda se nespoléhá na zálohy vytvořené podle fixního harmonogramu, ale provádí zálohu téměř ihned po každé provedené změně dat. Díky speciálnímu softwaru a jeho konfiguraci lze s touto metodou kontinuálního zálohování snadno přistupovat k předchozím verzím dat. 

Nejlepší praktiky pro zálohování 

Při plánování strategie zálohování je vhodné se řídit některými osvědčenými postupy a brát je v úvahu. O co se jedná? 

 • Bezpečnost: Implementujte silné šifrování a zaveďte vícefaktorovou autentizaci pro ochranu úložišť záloh. 
 • Pravidelné testování: Provádějte pravidelné testy a simulace pro identifikaci potenciálních slabých míst ve strategii zálohování. 
 • Ochrana proti ransomwaru: Integrujte opatření pro ochranu proti ransomwaru do vaší strategie zálohování, včetně detekce ransomwaru založené na chování. 
 • Náklady a úložný prostor: Vyhodnoťte náklady spojené s každou metodou zálohování, zejména s ohledem na požadavky na úložný prostor. 
 • Frekvence zálohování: Určete frekvenci zálohování dat na základě míry změn dat a dopadu potenciální ztráty dat na provoz. 

Je důležité si uvědomit, že správný výběr zálohovací metody může významně ovlivnit ochranu a dostupnost vašich cenných dat. Zároveň je třeba mít na paměti, že v praxi se tyto metody často průběžně kombinují a upravují podle aktuálních potřeb a dostupných možností, aby se zajistilo co nejefektivnější a nejbezpečnější řešení pro správu dat. 

Nezapomeňte zvážit specifika vašeho prostředí a potřeby, abyste našli nejvhodnější řešení. Pamatujte, že v oblasti správy dat je prevence vždy lepší než řešení následků ztráty nebo poškození dat

Zdroj foto: Gorodenkoff / Shutterstock.com

Rate this post

1 komentář k Základní typy zálohování dat   

 1. Děkuji za užitečný článek o základních typech zálohování dat. Připomíná mi, jak důležité je mít robustní strategie nejen pro zálohování dat, ale i pro email marketing. Společnost WebMailShop ( WebMailShop ) se specializuje na efektivní email marketingové strategie, které jsou podobně důležité pro úspěch v digitálním světě. Správné zálohování a ochrana dat je klíčová pro udržení důvěry a kontinuity v komunikaci s klienty, což je zásadní i pro email marketing. Efektivní správa datových toků a marketingových kampaní může významně přispět k celkovému úspěchu firmy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *