Jak vytvořit myšlenkovou mapu

Návod, jak udělat myšlenkovou mapu (mindmap). Ukázka tvorby v programu Microsoft Visio.

Co je myšlenková mapa

Myšlenková mapa (anglicky mindmap) je vlastně jakousi více sofistikovanou metodu k nákresu toho, čím se chcete zabývat, případně pomůcka ke strukturování nějakého tématu v celé šíři. Dá se tak použít jak pro soukromou úvahu nad tématem, tak pro zachycení výstupu porady nebo debaty o více lidech (proto se mu také někdy říká diagram debat).

Na vytváření myšlenkových map neexistuje žádná nepřekročitelná notace, spíše panuje obecný úzus v tom, že se pro definici problému udělá jeden centrální bod a podproblémy, dílčí oblasti se pak z něj odvinují a větví. Tyto větve můžeme pojmout textovou formou (což je nejčastější), tak graficky – lze nahradit text obrázky, případně k textovým popiskám přidat pro lepší přehlednost a zatraktivnění znázornění různé ikonky.

Mapy vs. seznamy

Myšlenková mapa se vám hodí při dlouhodobějším plánování – ať už se jedná o osobní timemanagement, nebo (a to zejména) plánování projektu realizovaného ve skupině. Oproti tradičním todo-listům a seznamům toho, co je potřeba koupit, mají tyto mapy tu výhodu, že témata jsou zde strukturována.

Ovšem ani tady nemáme pořád dokonale definováno, co je potřeba přesně udělat. Co nám chybí? Je potřeba si rozdělit tento projekt na dílčí součásti (chcete-li subprojekty) a každou z nich přesně určit. Právě takové to promýšlení každé drobnosti, aby se na nic nezapomnělo ovšem je dobré si nějak graficky usnadnit, protože u každého složitějšího projektu kontextů, ve kterých bychom měli uvažovat, přibývá

Při klasickém zaznamenávání bez nějaké složitější hierarchie v rámci brainstormingu, není potřeba řešit nějakou složitější aplikační strukturu – bohatě vystačí odrážky v jakémkoliv textovém dokumentu. Ovšem je tu riziko toho, že téma uchopíme tak, že bude podřízeno formě – prostě je to trošku svazující. Právě proto je udělat si jakousi kombinaci seznamu a nákresu – a právě tímto hybridem je myšlenková mapa.

Jak udělat myšlenkovou mapu

Obecný postup vytváření myšlenkové mapy by se dal shrnout zhruba takto:

  1. Definujeme si hlavní téma – problém. Zpravidla do středu, pořádně ho označíme, obkroužíme, aby bylo jasné, co se zde řeší.
  2. Z tématu vyveďte hlavní podtémata, na která se větví. U jednodušších problémů může stačit třeba i jen jedna úroveň, zpravidla se však i dílčí témata větví do dalších ve stromové struktuře.
  3. Pro zpřehlednění nákresu můžete využívat barev, symbolů a obrázků.

V čem mapy vytvořit

Pro vytvoření vaší myšlenkové mapy můžete použít:

  • papír a tužku
  • speciální software

Na poli software existuje obrovský počet pomůcek, od jednoduchých opensource nástrojů jako je Freemind, až po složité online nástroje, umožňujících pokročilé grafické zpracování mindmap a týmovou spolupráci.  Velmi populární jsou pak také aplikace pro tablety jako je iPad, protože jejich plocha je pro takovéto nákresy takřka ideálním prostředkem.

Mindmap v MS Visio

Abychom vám závěrem ukázali některou ze softwarových pomůcek v akci, ukážeme si vytváření myšlenkových map v programu Microsoft Visio.

Při zakládání mindmapy ve Visiu jděte mezi obchodní šablony a zde zvolte Diagram debaty.

Tvorba mapy spočívá v přetahování jednotlivých prvků na plochu. Jejich seznam najdete v levém panelu.

Jednotlivé podsekce a větve se pak vytváří tak, že na prvek v nákresu kliknete pravým tlačítkem myši a pak vyberete, zda chcete namalovat nový podřízený prvek, či prvek stejné úrovně. Jak pak může váš výtvor přibližně vypadat, se můžete podívat například na této ukázce použité pro psaní tohoto článku (celá se zobrazí po rozkliknutí):

1 komentář k Jak vytvořit myšlenkovou mapu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *