Jak napsat životopis anglicky

Asi všichni někdy vytvářeli svůj životopis a tak vědí, že napsat ho správně česky nebývá jednoduchá záležitost. Ale, pokud se ucházíte o práci v zahraničí, tak bez životopisu psaném v angličtině se opravdu neobejdete. Navíc, jelikož platí ono známé „jiná země, jiný mrav“, tak i takový životopis v anglickém jazyce se musí napsat podle určitých, v našich končinách mnohdy nepoužívaných či neznámých pravidel.

Obecná pravidla

Životopis v angličtině by neměl přesáhnout svou délkou dvě strany formátu A4, ale nejlepší je, pokud se vejde na jednu A4. Musíte si dát pozor, aby byl životopis psán přímo pro tu pozici, o kterou se ucházíte. To znamená, že veškeré informace v něm obsažené by měly směřovat k dané práci. Určitě je nesmysl nabízet anglickému farmáři životopis s informacemi o vaší čtrnáctidenní brigádě v hotelu či v restauraci.

Anglický životopis musí být jasný, srozumitelný a především přehledný. Při jeho sestavování úplně zapomeňte na jakékoliv české reálie, které v cizí zemi nikdo nezná ( především systém českého školství ). Životopis musí být prost všech gramatických chyb a proto se vyplatí si ho nechat zkontrolovat ve wordu nebo ještě lépe nějakým učitelem anglického jazyka.

V další části se budeme věnovat obsahu životopisu. V závorkách budou uvedeny nejpoužívanější anglické fráze k dané části životopisu.

Obsah životopisu

Životopis v angličtině musí obsahovat informace o vašich osobních údajích(Personal Information, nebo Personal Data), o dosaženém vzdělání (Education and qualifications, často stačí jen Education ), o dosavadní praxi (Work experience ) a o vašich dovednostech (Skills).

Pokud máte zájmy či koníčky, které nějak souvisí s onou pracovní pozicí, tak je uveďte (Interests). Ve valné většině zemí je ceněno, zda jste týmový hráč, proto pokud např. hrajete nějaký kolektivní sport, určitě se o něm zmiňte. Totéž platí o vašem případném analytickém myšlení, takže není od věci uvést takové hraní šachů.

Pozor! V cizích zemích se podstatně více hodnotí reference, proto na konci životopisu napište větu, že případné reference obratem zašlete (References available on request).

Podrobné rozvržení anglického životopisu.

Podívejme se na jednotlivé části z hlediska jejich obsahu.

Osobní údaje – Personal Information

Zde nezapomeňte napsat jméno ( name), adresu ( adresse ), telefonní číslo s uvedením mezinárodní předvolby +420 ( telephone ). Nezbytná je emailová adresa ( e-mail ), datum a místo narození (date and place of birth) a důležité je uvést národnost ( nationality ).

Vaše jméno by mělo být v životopise zvýrazněno. Rozvažte, zda uvedete u jména váš akademický titul. Pokud totiž máte titul inženýr z naší vysoké školy ekonomické, tak tomu nikdo v zahraničí neporozumí, protože tam je inženýr spojován pouze s technickými profesemi. Navíc, Ing. se v zahraničí většinou ke jménu neuvádí, totéž platí pro Mgr.

Vzdělání – Education

Jako první uvádějte nejaktuálnější dosažené vzdělání. O základní škole se rozhodně nezmiňujte a když máte vystudovánu školu vysokou, tak je bezpředmětné uvádět i středoškolské studium. Není od věci psát anglické názvy škol nebo aspoň zkuste přirovnat, ke kterému typu školy se ta vaše vystudovaná řadí. U vysokoškolského vzdělání nezapomeňte zmínit, zda jste dosáhli bakalářského (Bachelor’s degree ) neb magisterského ((Master’s degree) titulu.

Praxe – Work Experience

Nejprve pište o posledním zaměstnání a postupujte do minulosti. U každé položky se na začátku píší roky, ve kterých jste na dané pozici působili. Pokud jste uvedli zaměstnání , kde působíte dodnes, nepište na začátku roky, ale slovo „ present“. Může se stát, že jste pracovali nebo pracujete u významné české firmy, která ale není v zahraničí moc známá. V tomto případě onu firmu trošku představte. Určitě se zmiňte, jaká byla náplň vaší práce, protože je běžnou věcí, že pod jedním názvem se skrývá různá pracovní činnost.

Další dovednosti – Skills

Zde nejprve uveďte znalost jazyků a na jakém stupni je ovládáte (beginner, intermediate, advanced, fluent). Pozor, nezapomeňte na češtinu jako jazyk mateřský (native language/mother tongue). Popište vaše další schopnosti – team-working, computer-literate, internet skills, communication, time management, can operate fax, photocopier and phone apod. V případě řidičského oprávnění jen sdělte, že ho máte (driving licence), na skupiny zapomeňte, ty v zahraničí neznají. Je ale možné blíže popsat, co vše můžete řídit. A v neposlední řadě přidejte údaje o počítačových programech, které užíváte nebo je ovládáte (computer skills ).

Doplňující informace k životopisu

Pokud možno, používejte perfektní bezchybnou angličtinu. Případné gramatické chyby vám zhatí vaši snahu o pracovní pozici. Nebojte se mít sebevědomí a v životopise ho ukázat. Přílišná skromnost bývá většinou na škodu. Při psaní životopisu používejte dynamických módních slov – attained, accomplished, conducted, established, facilitated, founded, managed apod.Namístě je využití příčestí minulého (např. Established and managed a new sales force for the region), rozhodně se vyhněte osobnímu zájmenu „I“.Samotný životopis upravte tak, abyste vypadali co nejlépe. Rozepsáním zdůrazněte tu část životopisu, kterou máte úspěšnější, to znamená, pokud je vaše profesní historie kvalitnější něž vzdělání, tak ji vyzdvihněte. Životopis upravte dle požadavků té dané země. Někde vyžadují přiloženou fotografii, číslo pasu, rodinný stav atd.

A rozhodně se pod životopis podepište, anglický životopis to vyžaduje.

Fráze pro využití

Odhodlaný a rozhodný – determined and decisive; uses initiative to develop effective solutions to problems

Hodnověrný a spolehlivý – reliable and dependable – high personal standards and attention to detail

Soběstačný a samostatný – self-driven and self-reliant – sets aims and targets and leads by example

Kreativní a metodický – creative and methodical

Důvtipný a vynalézavý – probing and resourceful

Soběstačný – seeks new responsibilities and uses initiative; self-sufficient

Přizpůsobivý a flexibilní – adaptable and flexible; well-organised planner and scheduler

Metodický a pečlivý přístup – methodical and rigorous approach to achieving tasks and objectives

Schopný kritického myšlení – critical thinker – strong analytical skills; accurate and probing

Silné plánovací, organizační a pozorovací schopnosti – •strong planning, organising and monitoring abilities – an efficient time-manager

Nezbývá než popřát mnoho úspěchů při sestavování vašeho životopise v anglickém jazyce.

T.B.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *