Jak žádat o invalidní důchod

V roce 2010 došlo k zásadním změnám v posuzování nároků na invalidní důchody. Bylo zrušeno rozdělení invalidity na plnou a částečnou. Namísto toho vznikla nová třístupňová definice. Nárok na invalidní důchod je podmíněn dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem. Podle závažnosti je pak vybrán jeden